Akademik Personel İletişim Bilgileri

AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMİK PERSONEL İLETİŞİM BİLGİLERİ (E-POSTA ADRESLERİ)


Akçakoca MYO Resmi E-posta Adresi       :         akmyo@duzce.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Seyda Faikoğlu                  :        seydafaikoglu@duzce.edu.tr     (Yüksekokul Müdürü)

Öğr.Gör. Züleyhan BARAN                      :        zuleyhanbaran@duzce.edu.tr   (Müdür Yardımcısı)

 Öğr.Gör.Ercan YELMAN                            :        ercanyelman@duzce.edu.tr   (Müdür Yardımcısı)


Yrd.Doç.Dr. Zuhal KURBAN                      :        zuhalkurban@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Ali Said KABAKCI                          :        alisaidkabakci@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Aydın KAYA                               :        aydinkaya@duzce.edu.tr

Öğr.Gör.Halil İbrahim YAZGAN                       :        ibrahimyazgan@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Erdem YILMAZ                            :        erdemyilmaz@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Eyüp AKTÜRK                               :        eyupakturk@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Fatih İLKBAHAR                          :        fatihilkbahar@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Hasan Hüseyin COŞKUN                :        hhcoskun@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Murat GEZİCİ                                :        muratgezici@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Murat TEKBAŞ                            :        murattekbas@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Serap ÇAKIR ÇÖMLEKÇİ                :        serapcomlekci@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Serdar ARPACI                            :        serdararpaci@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Serkan YÜCEL                               :        serkanyucel@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Veysel BABAHANOĞLU               :        veyselbabahanoglu@duzce.edu.tr

Öğr.Gör.Emrah MERCAN                               :      emrahmercan@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Uzman Hasan GÖKÇE                  :        hasangokce@duzce.edu.tr


Okutman  Filiz TAPAN                                  :        filiztapan@duzce.edu.tr

Okutman Tuğba AŞAN                               :        tugbaasan@duzce.edu.tr

Okutman Mutlu KİBAR                                  :        mutlukibar@duzce.edu.tr

Okutman Barış ÇATAL                                :        bariscatal@duzce.edu.tr

Okutman Damla AKTEPE                               :        damlaaktepe@duzce.edu.tr

Okutman Nilgün BÜYÜKER                         :        nilgunbuyuker@duzce.edu.tr

Okutman Hatice BOZKURT                            :        haticebozkurt@duzce.edu.tr

Okutman Kenan OCAK                                :        kenanocak@duzce.edu.tr

Okutman Harun ÖZTÜRK                               :        harunozturk@duzce.edu.tr